Adresa úřadu:

Město Plasy
Plzeňská 285 
331 01 Plasy

datová schránka: km4bum6

IČ: 00258245 
DIČ: CZ00258245

Kontakty: posta@mestoplasy.cz 
               373 322 493
               373 340 680
 

 

 

Mikroregion Dolní Střela   Krajinná zóna Plasko

Plzeňský kraj

Turistů ráj

Czech Point   Elektronický portál územních samospráv

Portál veřejné správy    Regionální informační servis

Místní akční skupina Světovina

Facebook Města Plasy

Kudy z nudy

Plzeňsko na kole

Navigace

Obsah

Dovolená MUDr. Klokočíkové


Ordinace uzavřena  15.6. -26.6. 2015, zastupující lékař MUDr. Jana Dobrá,

Na Komárově 105, Kaznějov. Děkujeme za pochopení.


25. 5. 2015

Noc kostelů


Noc kostelů - kostel Nanebevzetí Panny Marie Plasy 29.5. 2015

zde ke stažení

zde ke stažení


18. 5. 2015

Termíny ohňostrojů v areálu tábora Máj 2015


Termíny ohňostrojů v areálu tábora Máj v roce 2015 schválené Radou města.

S ohledem na závěry šetřeni KHS Plzeň v minulé sezóně je domluveno, že bude striktně respektováno dodržováni "nočniho klidu". Všechny ohňostroje se budou odpalovat nejpozději do 22 hodiny a to i včetně těch, které budou v důsledku "dlouhých dni" odpalovány za světla.Délka ohňostroje bude upravena tak, aby nepřesahovala cca 3,5 minuty.

07. 5. 2015 
14. 5. 2015 
21. 5. 2015 
28. 5. 2015
04. 6. 2015
11. 6. 2015 
18. 6. 2015
25. 6. 2015
12. 7. 2015
24. 7. 2015

 


6. 5. 2015

Tašky na tříděný odpad


Tašky na tříděný odpad si lze vyzvednout od 4.5.2015 v pokladně na MěÚ Plasy


4. 5. 2015

Vyjádřete se k životu ve městě


Vyjádřete se k životu ve městě

Město Plasy v letošním roce zpracovává Program rozvoje města. Do jeho tvorby se můžete zapojit i Vy!

První možností je vyplnit krátký dotazník, ve kterém se můžete vyjádřit ke všem aspektům života ve městě a jeho místních částech (přidružených obcích). Dotazník je k dispozici na tomto odkazu a je možné ho vyplnit do 29. května 2015. Dotazník bude vydám i v tištěné podobě  a doručen do schránek obyvatel města a dostupný je také na městském úřadě. Sběrná místa pro dotazníky jsou: Městský úřad Plasy, prodejna Jednoty  Plasy -„Werk“, Lipová ulice, Jednota Plasy Babinská ulice.

Další z možností, jak se do tvorby Programu rozvoje města zapojit, bude veřejné setkání, které proběhne 11. června 2015 od 17.00 hodin v Státním oblastním archivu v Plasích. Diskuse je otevřená všem zájemcům. Obsahem setkání bude společná diskuze nad klady i zápory života ve městě. Pozvánku na setkání naleznete zde.

Výsledky z dotazníkového  šetření i z veřejného jednání budou představeny v městském zpravodaji a na webových stránkách města a především budou sloužit jako podklad pro tvorbu Programu rozvoje města. Ten pro město Plasy zpracovává ­Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje ve spolupráci s Centrem pro komuntní práci západní Čechy. V současnosti probíhá zpracování situační analýzy, která je prvním krokem k přípravě programu. Celý program bude dokončen do konce letošního roku.

Dotazník ke stažení zde

 


30. 4. 2015

Plaská pouť 15. a 16.8.2015 - stánkový prodej


Místa ke stánkovému prodeji je možné rezervovat na tel. 373 322 493, 373 340 680 u paní Palmové.

plánek - zde


1. 4. 2015

Krajské ředitelství policie PK - nabídka práce


Informace - zde


26. 3. 2015

Žádost o poskytnutí dotace - právnická osoba


Upozorňujeme zájemce z řad organizací, spolků a sdružení, příp. fyzické osoby  o finanční příspěvek na pořádané akce, že byl zákonem č. 24/2015 Sb., upraven proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů. Nově zpracovanou žádost je možné vytisknout :

- právnické osoby  zde

- fyzické osoby zde

Termín podání žádostí zůstává nezměněn - do 31.03.2015.


20. 3. 2015

nabídka letního tábora


11. 3. 2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámí vlastníci nemovitostí v k.ú. Plasy


Výzva - zde

Informace pro veřejnost - zde

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků- zde


11. 4. 2014