Navigace

Obsah

VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ Klíč k příležitostem


4. ročník, který proběhne 21. ledna 2016 v KD Peklo - zde


25. 11. 2015

Rozpočet města na rok 2016 - návrh


Rozpočet města na rok 2016 - zde.


23. 11. 2015

Přerušení dodávky el. energie - 8.12. 2015 - Plasy


Plánovaná odstávka  8.12.2015 od 7:30 - 15:30 - ul. Babinská, Potoční, Plzeňská čp. 81 - plánek


23. 11. 2015

P.JOSEF HYNEK


Novou brožuru P. Josef Hynek od pana Josefa Urbana si můžete zakoupit v Městské knihovně v Plasích za 50,- Kč.

zde ke stažení


10. 11. 2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámí vlastníci nemovitostí v k.ú. Plasy - AKTUALIZACE


Informace pro veřejnost - zde

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků- zde


19. 10. 2015

Výkup kovového odpadu


Provozovna v areálu Školního statku v Plasích, Plzeňská ul. (naproti zast. BUS směr Kralovice). Otevřeno každou sobotu 9:00 - 11:30 hod. Ostatní dny po telefonické domluvě na tel. 602 395 360 - provozovatel Robert Drozda, Plasy. Možné dohodnout i vyklizení a odvezení odpadu ze stodoly, půdy, sklepa z vaší nemovitosti.


18. 8. 2015

INFORMACE OSSZ Plzeň-sever


Změna úředních a pokladních hodin na OSSZ s platností od 3.8.2015 - zde


3. 8. 2015

Areál Velká louka - návrh vizualizace


Předkládáme první návrh vizualizace areálu Velká louka v Plasích:

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

Obrázek 5

Obrázek 6


22. 7. 2015

Tašky na tříděný odpad


Tašky na tříděný odpad si lze vyzvednout od 4.5.2015 v pokladně na MěÚ Plasy


4. 5. 2015

Projekt "Cesty klášterem - stezky k poznání"


ROP JZ       ROP jz

Město Plasy                                       

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihozápad

reg.č. : CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Plasy  -  CESTY  KLÁŠTEREM  –  STEZKY  K POZNÁNÍ

V současné době je v objektech bývalého hospodářského zázemí kláštera (mlýn, pivovar, hospodářský dvůr), realizován projekt „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“ (CSD). Záměr, jehož nositelem je Národní technické muzeum (NTM), je podpořen prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP), oblast 5.1. - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Bývalé klášterní nádvoří představuje pro objekty CSD velmi důležitý nástupní prostor, jehož úprava zásadním způsobem ovlivní vyznění samotné památky.  Kromě objektů CSD je však pojednávaný prostor nástupním místem rovněž pro klášterní kostel (zpřístupněný návštěvnickým okruhem i fungující pro liturgii a koncerty), pro prelaturu (se sálem pro kulturní a společenské aktivity a s městkou knihovnou) a do budoucna je plánováno rovněž z této strany zpřístupnit (v souladu s historickou situací) také klíčovou památku celého areálu - objekt konventu.  Vhodná úprava klášterního parteru představuje proto zcela zásadní prvek úspěšného rozvoje celého, mimořádně hodnotného areálu, jakým NKP Klášter Plasy nepochybně je.
 
Předmětem řešení byly především veřejné plochy v rozlehlém areálu bývalého cisterciáckého kláštera a zlepšení jejich provázanosti s městem Plasy. Pozornost byla věnována především historickému klášternímu nádvoří, které je urbanistickým jádrem celého památkového komplexu. Prostřednictvím revitalizace a doplnění potřebné infrastruktury je tento prostor zhodnocen nejen pro turisty a odborné návštěvníky Centra stavitelského dědictví, ale i pro obyvatele Plas a přilehlého regionu.  Je tak využit přirozený potenciál tohoto místa, z něhož se nově stává významný bod turistických a cyklistických stezek i atraktivní prostředí pro aktivní odpočinek. Význam někdejšího klášterního nádvoří je rovněž akcentován instalací inovované naučné stezky po architektonických skvostech jedinečného památkového komplexu. Pochozí a pojezdné komunikace byly řešeny společně s přilehlými plochami zeleně, vedle rehabilitace historických parků budou upraveny rovněž rekreační plochy.

Nově vzniklá infrastruktura cestovního ruchu, s  využitím historických budov areálu kláštera, tak slouží  návštěvnickému provozu barokního konventu, klášterního kostela a dalších významných památkových objektů, zároveň však je synergicky provázána s expozicemi a aktivitami provozovanými v rámci Centra stavitelského dědictví. Realizace projektu umožnila nejen nutnou technickou adaptaci veřejného prostoru, ale přispěla rovněž k lepšímu představení vysokých kulturních hodnot klášterního areálu veřejnosti.  
 

V řešeném území byly provedeny nezbytně nutné terénní úpravy a realizována potřebná technická infrastruktura, obojí v úzké návaznosti na projekt Centrum stavitelského dědictví v Plasích.  V prostoru byla řešena zeleň, zpevněné a nezpevněné plochy.
 

Území areálu NKP Klášter Plasy, vymezené na jedné straně hospodářskými objekty a na straně druhé objekty konventu, klášterního chrámu a prelatury, se stává významným centrem turistických cest a cyklistických stezek (cyklostezky Baroko, čtyři turistické trasy, naučná stezka Plasy) a je zde vybudován naučný okruh po významných architektonických objektech kláštera (učebnice architektury a stavitelství „in situ“).

Všechny nové stezky jsou opatřeny příslušným značením, areál je opatřen mobiliářem umožňujícím odpočinek a prohlídku tohoto historicky nesmírně cenného místa, včetně poučení o jeho významu – lavičky, koše, infotabule, osvětlení.

Foto 1

Dohoda o partnerství města Plasy a NTM - zde

Návaznost projektů CK-SP a CSD - zde


1. 1. 2015