#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Partneři

Mikroregion Dolní Střela   Krajinná zóna Plasko

Plzeňský kraj

Turistů ráj

Czech Point   Elektronický portál územních samospráv

Portál veřejné správy    Regionální informační servis

Místní akční skupina Světovina

Facebook Města Plasy

Kudy z nudy

Plzeňsko na kole

Nabídky práce - Plasy a okolí

NTM - národní technické muzeum

NPÚ

Zoo Plasy

Obsah

Co jsou sociální služby?

 


 

 

 

Víte, co jsou to sociální služby?

 

Sociální služba je, podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci, které nemají dostatek informací, dovedností nebo prostředků nezbytných pro její řešení vlastními silami. Rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení.

 

Sociální služby jsou buď pobytové, ambulantní, nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí, nejčastěji v domácnosti.

 

Osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, poskytuje stát prostřednictvím příslušného úřadu práce příspěvek na péči. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Žádost o příspěvek na péči se podává prostřednictvím formuláře na místně příslušném úřadu práce.

 

Sociální služba je soustava vybraných základních činností: např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; poradenství; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů a další.

 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou osoby či organizace, kteří sociální služby poskytují a jsou povinni dodržovat platnou legislativu a poskytovat sociální služby dle platných  standardů kvality.

 

Sociální služby se dělí na sociální poradenství, služby sociální péčeslužby sociální prevence.

 

Níže vám formou videí pro neslyšící představujeme jednotlivé sociální služby, které jsou uvedeny v zákonu o sociálních službách.

 

 Sociální poradenství  

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu. Poradenství zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

 

Služby sociální péče

 

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.

 

 Osobní asistence

 Pečovatelská služba

 Tísňová péče

 Průvodcovské a předčitatelské služby

 Podpora samostatného bydlení

 Odlehčovací služby

 Centra denních služeb

 Denní stacionáře

 Týdenní stacionáře

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

 Domovy pro seniory

 Domovy se zvláštním režimem

 Chráněné bydlení

 

          Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

 

Služby sociální prevence

 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 

 Raná péče

 Telefonická krizová pomoc

 Tlumočnické služby

 Azylové domy

 Domy na půl cesty

 Kontaktní centra

 Krizová pomoc

 Intervenční centra

 Nízkoprahová denní centra

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

 Noclehárny

 Služby následné péče

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 Sociálně terapeutické dílny

 Terapeutické komunity

 Terénní programy

 Sociální rehabilitace

 

 

Zdroj: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách