#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Partneři

Mikroregion Dolní Střela   Krajinná zóna Plasko

Plzeňský kraj

Turistů ráj

Czech Point   Elektronický portál územních samospráv

Portál veřejné správy    Regionální informační servis

Místní akční skupina Světovina

Facebook Města Plasy

Kudy z nudy

Plzeňsko na kole

Nabídky práce - Plasy a okolí

NTM - národní technické muzeum

NPÚ

Zoo Plasy

Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Kralovice

 

V březnu 2020 byl na Kralovicku zahájen dvouletý proces komunitního plánování sociálních služeb. Cílem projektu „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Kralovicku“ je:

 • nastavit optimální rozvoj sociálních (a návazných) služeb na celém území obce s rozšířenou působností Kralovice pro období let 2023–2025,
 • vytvořit místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti a podpořit tak rozvoj spolupráce v oblasti začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a
 • zvýšit informovanost o sociálních službách, které pomáhají občanům v tíživých životních situacích.

Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerské spolupráci s městem Kralovice a za finanční podpory z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015154.  

 

Co je to komunitní plánování sociálních služeb?

Jedná se o cyklický proces, v rámci kterého jsou mapovány aktuální potřeby poskytování sociálních služeb (potřeby místních občanů) a problémy v sociální oblasti na daném území a v rámci vytvořeného místního partnerství jsou hledána řešení v zajištění potřebných služeb tak, aby poskytované služby odpovídaly zjištěným potřebám, místním specifikům a zdrojům, které jsou na rozvoj služeb k dispozici.

 

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

 • anketa pro veřejnost
 • dotazníkové šetření a rozhovory se zástupci obcí a měst na Kralovicku
 • dotazníkové šetření a rozhovory s místními poskytovateli sociálních služeb a rozhovory se zástupci dalších služeb a institucí v regionu
 • zpracování vstupních dokumentů: základní socio-demografický popis území, popis poskytovaných sociálních služeb v území, popis zdrojů pro zajištění sociálních služeb, analýzy potřeb poskytovaných sociálních služeb
 • setkávání u kulatých stolů, jednání řídící skupiny, veřejná setkání
 • webová sekce o komunitním plánování sociálních služeb a sociálních službách na webové stránce města Kralovice s informacemi o sociálních službách ve znakové řeči
 • katalog sociálních služeb, jeho tisk a distribuce
 • letáky s informacemi o sociálních či návazných službách, články o službách
 • komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2023-2025
 • a další aktivity vyplývající z mapování stávající sociální situace a následných jednání

 

Kdo se může do komunitního plánování zapojit?

 • zadavatelé sociálních služeb – zástupci obcí a měst, zastupitelé, příp. pracovníci obecních či městských úřadů
 • poskytovatelé sociálních služeb – zástupci sociálních služeb (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, služby odborného poradenství a další)
 • uživatelé sociálních služeb – klienti sociálních služeb vč. potencionálních uživatelů služeb
 • odborná veřejnost – např. pracovníci veřejné správy, pracovníci, kteří se věnují sociální, zdravotní nebo rodinné problematice
 • široká veřejnost – místní občané zajímající se o sociální problematiku

 

Jak se lze do komunitního plánování zapojit:

 • vyplněním veřejné ankety – anketu bude možné vyplnit do 30. 9. 2020, odkaz na ní bude umístěn zde na webu města Kralovice
 • účastí na veřejných setkáních      - první veřejné setkání se bude konat v červnu 2020 v Kralovicích, na programu bude zejm. seznámení s komunitním plánováním, harmonogramem a výstupy projektu; druhé veřejné setkání se uskuteční v závěru projektu (předpokládá se v lednu či únoru 2022), na programu bude veřejné připomínkování návrhu komunitního plánu; v případě potřeby budou realizována další veřejná setkání
 • účastí na setkání u kulatých stolů – budou realizována cca od listopadu 2020, setkání budou otevřena všem zájemcům, účast bude dobrovolná, na setkáních budou diskutovány zjištěné nedostatky v sociální oblasti a hledána řešení pro zajištění potřebných sociálních a návazných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a rodiny s dětmi a pro další osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • připomínkováním návrhu komunitního plánu – prostřednictvím formuláře v závěru projektu
 • kontaktováním koordinátorky projektu kdykoliv v jeho průběhu s informacemi či zkušenostmi se sociální problematikou na Kralovicku

 

Kontakty:

 • Koordinátorka projektu – Bc. Marie Hrečínová Prodanová, Centrum pro komunitní práci západní Čechy, e-mail: marie.hp@cpkp.cz, tel.: 733 210 315
 • Metodička procesu – Ing. Tereza Eberlová, Centrum pro komunitní práci západní Čechy, e-mail: tereza.eberlova@cpkp.cz, tel.: 775 764 420
 • za MÚ Kralovice – Bc. Alena Kučerová, DiS., pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kralovice