#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneři

Mikroregion Dolní Střela   Krajinná zóna Plasko

Plzeňský kraj

Turistů ráj

Czech Point   Elektronický portál územních samospráv

Portál veřejné správy    Regionální informační servis

Místní akční skupina Světovina

Facebook Města Plasy

Kudy z nudy

Plzeňsko na kole

Nabídky práce - Plasy a okolí

NTM - národní technické muzeum

NPÚ

Zoo Plasy

Obsah

Stavební úřad

 

Sídlo: v budově Bio Střela, Plzeňská 41, 2. patro.

 

Telefon: 910 190 243, 910 190 235Dagmar Siebenbürgerová - vedoucí SÚ (od 1.1.2024                           telefon:  910 190 243

Aneta Fenclová - referentka SÚ                                                                 telefon: 910 190 235

Ing. Michaela Hladíková - referentka SÚ                                                  telefon: 910 190 241

Bc. Michaela Labáková - referentka                                                         telefon: 910 190 244
                                             (silniční správní úřad
                                              a životní prostředí)  

 

stavebně správní činnost : umisťování a povolování staveb a terénních úprav, povolování užívání staveb a změn v užívání

 • vydává územně plánovací informaci o podmínkách vydání územního rozhodnutí včetně seznamu dotčených orgánů
 • vydává územně plánovací informaci o podmínkách vydání územního souhlasu včetně seznamu dotčených orgánů
 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků, ochranném pásmu
 • vydává rozhodnutí o změně nebo zrušení územního rozhodnutí
 • vydává územní rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí
 • vydává společné územní a stavební povolení
 • vydává společné územní a stavební povolení s posouzením vlivů na životní prostředí
 • vydává zjednodušené územní rozhodnutí
 • vydává územní souhlas
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací dle § 104 stavebního zákona
 • vydává stavební povolení
 • přijímá oznámení stavebníka, že stavba byla povolena ve zkráceném stavebním řízení (na stavbu byl vydán certifikát autorizovaným inspektorem)
 • vydává souhlas nebo rozhodnutí ke změně stavby před jejím dokončením
 • vydává kolaudační rozhodnutí na stavby, které byly povoleny do 31.12.2006
 • přijímá oznámení stavebníka, že dokončil stavbu, které nevyžaduje kolaudační souhlas
 • vydává kolaudační souhlas popřípadě kolaudační rozhodnutí
 • vydává povolení k předčasnému užívání stavby
 • vydává povolení ke zkušebnímu provozu
 • vydává souhlas popřípadě povolení ke změně v užívání stavby
 • vydává souhlas popřípadě povolení k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • provádí stavební dozor stavebního úřadu a zvláštní pravomoci stavebního úřadu 
 • vydává  opatření stavebního úřadu – např. souhlasy s geometrickými plány
 • projednávání přestupků a správních deliktů podle stavebního zákona
 • registr územní identifikace , adres a nemovitostí - RÚIAN
 • statistická hlášení (komplexně za celý stav.úřad)

 

správní území v nichž vykonávají referenti stavebního úřadu činnost dle pracovní náplně

Plasy ( Plasy, Babina, Horní Hradiště, Nebřeziny, Lomnička, Žebnice), Pláně ( Pláně, Ondřejov, Vrážné, Korýtka), Líté, Dolní Bělá, Horní Bělá ( Horní Bělá, Hubenov, Tlucná, Vrtbo), Loza, Mrtník, Kaznějov, Obora, Dobříč (Dobříč, Čivice), Jarov, Koryta, Rybnice

 

 

Územní plán města Plasy:

1. Plasy čistopis ÚP

2. A - Vykres zakladniho cleneni

3. B - Koordinacni vykres

4. B1 - Urbanisticka koncepce

5. B2 - Dopravni infrastruktura

6. B3 - Technická infrastruktura

7. C - Verejne prospesne stavby

8. C - Zabor ZP

Studie sídelní zeleně

širší vztahy

stav Plasy

stav Lomnička

stav Horní Hradiště

stav Žebnice

stav Babina

stav Nebřeziny

problémový výkres 10000 PDF

problémový výkres 5000 PDF

kompoziční schema

návrh 10000

etapizace

etapizace Plasy

A Plasy - textová část

C Plasy

 

Městský úřad Plasy – Stavební úřad

(reakce Stavebního úřadu na množící se nepovolené stavby ve městě Plasy)

Vzhledem k tomu, že se nám poslední dobou doslova „rozsypal pytel s nepovolenými stavbami“ na území města Plasy, rozhodli jsme se seznámit občany se základními informacemi, jak postupovat v případě, že chtějí stavět, rekonstruovat, měnit okna atd. a chtějí se vyhnout řízení o odstranění nepovolené stavby a řízení o přestupku (které ve většině případů končí udělením pořádkové pokuty).

První a v podstatě nejdůležitější informace je, jak všichni dobře víte, že město Plasy je situováno v Krajinné památkové zóně Plasko. Z tohoto důvodu potřebují vlastníci nemovitostí povolení na téměř veškerou stavební činnost na tomto území, a to i na takovou, na kterou se stavební zákon běžně nevztahuje.

Základní pravidlo je, že vždy když se rozhodnete pro jakoukoliv stavební činnost, musíte ji nejprve konzultovat s památkovou péčí (Městský úřad Kralovice, odbor regionálního rozvoje a územního plánu – památková péče), což je zde v Plasích v podstatě 99 % stavebních činností, které lze rozdělit:

 1. Drobná stavební činnost: např. výměna oken, nové osazení střešních oken, výměna střešní krytiny, úpravy nebo opravy fasády, oprava nebo výměna plotu atd.
 2. Běžná stavební činnost: přípojky, nové oplocení, veškeré novostavby, stavební úpravy sávajících staveb (přístavby, nástavby, půdní vestavby)
 3. Odstraňování staveb
 4. Dělení nebo scelování pozemků – není sice stavební činnost v pravém slova smyslu, ale podléhá odsouhlasení stavebnímu úřadu, ke kterému je zapotřebí závazného stanoviska orgánu památkové péče

V případě drobných stavebních činností, které běžně nepodléhají stavebnímu povolení může orgán státní památkové péče:

 1. rozhodnout ve věci přímo rozhodnutím, kterým danou věc povolí nebo zakáže, v takovém případě už věc nepodléhá dalšímu povolování na stavebním úřadě (proti takovému rozhodnutí, v případě že je stavba zakázána, se lze odvolat),
 2. nebo ve věci vydat jen závazné stanovisko, ve kterém s danou činností souhlasí, nebo souhlasí za určitých podmínek, popřípadě vydá nesouhlasné závazné stanovisko. V tomto případě musí stavebník zažádat o povolení ještě na stavebním úřadě, pro který je závazné stanovisko orgánu památkové péče podkladem rozhodnutí v dané věci (a opět, i proti zamítavému rozhodnutí na základě nesouhlasného závazného stanoviska se lze odvolat)

V ostatních případech vydává závazné stanovisko a povolení vydává stavební úřad. (Konkrétní typy stavebního řízení a potřebné podklady je nejlepší konzultovat pro každý případ přímo u nás na stavebním úřadě)

Samostatnou kapitolou jsou v dnešní době Fotovoltaické elektrárny, na které se v památkové zóně vždy musí vydávat rozhodnutí o povolení, a to i přestože ze všech stran slyšíte, že na FVE povolení nepotřebujete. Naopak povolením instalace v památkové zóně je vázána i případná dotace.

Stavební povolení na FVE muže vydat:

 1. zase rovnou rozhodnutí orgánu památkové péče, pak se už nedělá následné povolení stavebním úřadem,
 2. nebo povolením stavebního úřadu, ke kterému bylo předem vydáno závazné stanovisko památkářů.

(I zde je možnost se proti zamítavému rozhodnutí v obou případech odvolat.)

Zvláštní postup řízení nastane v případě, kdy kteroukoliv z uvedených staveb provede stavebník bez předchozího povolení, ať už stavebním úřadem, nebo orgánem památkové péče. V takovém případě lze stavbu povolit pouze dodatečně na stavebním úřadě, a to jen za předpokladu, že bude vydáno dodatečně i souhlasné závazné stanovisko památkářů. Vždy je však nutné zahájit řízení o odstranění nepovolené stavby a až následně, pokud to ovšem lze, může stavební úřad stavbu dodatečně povolit. V opačném případě, tedy pokud stavbu dodatečně povolit nepůjde, musí stavební úřad rozhodnout o odstranění stavby. Navíc stavební úřad v takovémto případě zahajuje i řízení o přestupku.

Bohužel se nám stává, že si občan nechá instalovat FVE, a my mu musíme nařídit odstranění části nebo celé FVE. Proto z hlediska nákladů na realizaci a následné odstranění FVE doporučujeme občanům opravdu zvážit, zda postup, kdy nejprve instalují fotovoltaickou elektrárnu a až následně řeší povolení, je pro ně výhodné řešení.

Vzhledem k tomu bychom chtěli občany poprosit, aby se v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů nebáli obracet přímo na stavební úřad, kde Vám rádi poradíme a odpovíme na Vaše dotazy.

Přikládám odkaz na metodiku Fotovoltaické systémy a památková péče. https://www.npu.cz/portal/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/hlavni-temata-sezony/2022/fotovoltaika/fotovoltaicke-systemy-v-pamatkove-peci_final_27.10..pdf

K uvedené metodice bych chtěla podotknout, že je to jen návod, za jakých podmínek může správní orgán památkové péče FVE povolit a není pro něj závazná. Berte to spíš jako vodítko, čeho se určitě vyvarovat, než půjdete realizaci FVE na památkáře projednávat.

Základním požadavkem orgánů státní památkové péče při umožnění instalace FVE na územích s plošnou památkou ochranou (v Plasích KPZ Plasko a OP NKP klášter Plasy) je, aby byly osazeny panely pouze bez orámování hliníkovými profily, nebo aby rámy panelů byly v černé barvě. Rovněž upevňující konstrukce by měla být v černé barvě. Alternativou ke klasickým FTV panelům mohou být moderní střechy s integrovanými solárními panely, které se vzhledově blíží falcovaný krytinám. Výše uvedené je podmíněno odsouhlasením záměru ze strany orgánů státní památkové péče a důležitou roli hraje kromě typu objektu také jeho umístění v památkové zóně, pohledová a funkční exponovanost dané části střechy či rozsah instalace FVE.

 

                                                                                                                               za Stavební úřad

                                                                                                                                Dagmar Siebenbűrgerová

                                                                                                                                referent Stavebního úřadu

 

Úřední hodiny Městského úřadu Plasy - stavební úřad

Pondělí

8,00 – 11,30

12,30 – 17,00

Úterý

 

 

Středa

8,00 – 11,30

12,30 – 17,00

Čtvrtek

 

 

Pátek

8,00 – 11,30

12,30 – 13,30